martes, 16 de junio de 2009

Resum 5: proporcionalitat

Les coses poden ser proporcionals, o no. Si es proporcional vol dir que segons va augmentant o disminuint continua sumanli o restanli tota l'estona el mateix. Per exemple: si 1 xuxe val 2 euros, 2 xuxes haurien de valdre 4, 3 xuxes 6 euros, etc.
En cambi algo que no es proporcional, no tens que sumarli o restarli tota l'estona el mateix ( perque sino seria proporcional). Per exemple: si 1 xuxe val 2, al tenir 3 xuxes no tenen perque valer 6 euros, poden valer qualsevol cosa.

domingo, 12 de abril de 2009

Resum d'enquestes

Les enquestes serveixen per recollir dades de lo que un vol saber de la gent i poder millorar les coses com els serveis que presta l'ajuntament i coses aixi, tambe poden servir per saber si la gent esta contenta o no amb els serveis, les entitats, etc. quan fas enquestes has de preguntar molt be les coses, que s'entenguin a la primera i rapidament perque si no podrien donarte respostes que tu no vols o et pots fer un lio, quan es fa una enquesta es pot ficar per que fiquin el nom pero no s'han de ficar els cognoms perque depen quines preguntes pot fer que hagis de ficar coses bones de tot en comptes de lo que penses de vritat perque sino podrien saver qui ets i dirte algo.

Resum d'escales

Les escales serveixen per mesurar en els mapes, una escala es per exemple: 1:50. El 1 vol dir que en el mapa es 1 cm, i el 50 vol dir que en la realitat son 50 cm, per lo tant escala 1:50 voldria dir que 1 cm del mapa son 50 cm de la realitat. Amb les escales es poden dibuixar les cosses mes grans o mes petites, si fiques el numero de la esquerra mes petit que l'altre estaras dibuixant la realitat mes petita perque vol dir que l'escala 1:2 per exemple agafes 2 cm de la realitat i despres els dibuixes iguals pero amb 1 cm, i al dibuixar-lo amb 1 cm l'has fet 1 cm mes petit, per fer-ho mes gran el numero de l'esquerra ha de ser el mes gran que l'altre perque si en una escala per exemple de 2:1 es que an agfat 1 cm de la realitat i com en el paper havia de
ser de 2 cm l'ha agut de fer un cm mes gran, i per fer el dibuix a la mida real s'ha de posar escala 1:1 sempre.

Resum 2

Els nombres amb signes son nombres, o numeros que poden ser sobre zero, llavors porta el signe + i es diu positiu, i sota zero, que llavors porten el signe - i es diu negatiu, els nombres amb signe es poden utilititzar per exemple per a la temperatura, velocitat, etc. per lo tant el nivell de les coses puja i baixa.Els nombres tambe es poden operar entre si, quan operes dos nombres positius s'han de sumar, si els nombres son tots dos negatius tambe s'han de sumar, en cambi si operes una suma i una resta o al reves s'ha de restar. Tambe es poden fer sumes, restes, multiplicacions o divisons encadenades, pero primer s'han d'ordenar tots els signes, els que son iguals han d'anar junts, despres sumar tots els nombres amb el mateix signe i despres s'ha de fer l'operacio que quedi per fer, pero a l'hora de ficar els signes mai es poden ficar dos seguits.

Resum 1

Un punt es el dibuix que fas en un paper amb un llapis, boli, etc. quan fiques la punta sense correrla, la recta es es una linia recta que no te ni principi ni final, els segments son linies rectes pero que tenen un principi i un final, i la semirecta te principi pero no te final, aquestes son figures en 1D, pero si juntes els segments et poden sortir figures que si es junten al final es diuen poligons que ja son en 2D, hi han molts tipus de poligons i diferents maneres de classificar-los, es poden classificar per el nombre de costats(no es poden menys de 3), i, per els angles: agut, recte i obtus, agut vol dir que te menys de 90 graus, recte que te 90 graus i obtus que te mes 90 graus. Despres tambe hi han figures en 3D que es diuen poliedres i que tenen volum.