martes, 16 de junio de 2009

Resum 5: proporcionalitat

Les coses poden ser proporcionals, o no. Si es proporcional vol dir que segons va augmentant o disminuint continua sumanli o restanli tota l'estona el mateix. Per exemple: si 1 xuxe val 2 euros, 2 xuxes haurien de valdre 4, 3 xuxes 6 euros, etc.
En cambi algo que no es proporcional, no tens que sumarli o restarli tota l'estona el mateix ( perque sino seria proporcional). Per exemple: si 1 xuxe val 2, al tenir 3 xuxes no tenen perque valer 6 euros, poden valer qualsevol cosa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario