domingo, 12 de abril de 2009

Resum 1

Un punt es el dibuix que fas en un paper amb un llapis, boli, etc. quan fiques la punta sense correrla, la recta es es una linia recta que no te ni principi ni final, els segments son linies rectes pero que tenen un principi i un final, i la semirecta te principi pero no te final, aquestes son figures en 1D, pero si juntes els segments et poden sortir figures que si es junten al final es diuen poligons que ja son en 2D, hi han molts tipus de poligons i diferents maneres de classificar-los, es poden classificar per el nombre de costats(no es poden menys de 3), i, per els angles: agut, recte i obtus, agut vol dir que te menys de 90 graus, recte que te 90 graus i obtus que te mes 90 graus. Despres tambe hi han figures en 3D que es diuen poliedres i que tenen volum.

No hay comentarios:

Publicar un comentario