domingo, 12 de abril de 2009

Resum 2

Els nombres amb signes son nombres, o numeros que poden ser sobre zero, llavors porta el signe + i es diu positiu, i sota zero, que llavors porten el signe - i es diu negatiu, els nombres amb signe es poden utilititzar per exemple per a la temperatura, velocitat, etc. per lo tant el nivell de les coses puja i baixa.Els nombres tambe es poden operar entre si, quan operes dos nombres positius s'han de sumar, si els nombres son tots dos negatius tambe s'han de sumar, en cambi si operes una suma i una resta o al reves s'ha de restar. Tambe es poden fer sumes, restes, multiplicacions o divisons encadenades, pero primer s'han d'ordenar tots els signes, els que son iguals han d'anar junts, despres sumar tots els nombres amb el mateix signe i despres s'ha de fer l'operacio que quedi per fer, pero a l'hora de ficar els signes mai es poden ficar dos seguits.

No hay comentarios:

Publicar un comentario